آدرس جدید وب سایت
از این پس برای مشاهده وب سایت به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
..
ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
برگشت به فهرست نسخه ها کد پروژه : A-10-975-1 فرم مشارکت در سرمایه‌گذاری فرم حمایت از سرمایه‌گذاری
XML اثر ژل کفیر در بهبودی زخم های سوختگی ناشی از باکتری پسو دو موناس آئروژینوزا در مدل موش  

English Abstract
ارائه‌كنندگان: خانم گلنار رحیم زاده، دکتر محمدرضا فاضلی
نوع سرمایه‌گذاری:
:
واژه‌های کلیدی: کفیر، ترمیم، سوختگی
متن کامل [DOCX 22 kb]
 
تست