آدرس جدید وب سایت
از این پس برای مشاهده وب سایت به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
..
ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
برگشت به فهرست نسخه ها کد پروژه : A-10-975-2 فرم مشارکت در سرمایه‌گذاری فرم حمایت از سرمایه‌گذاری
XML اثر ژل پروبیوتیک کفیر در بهبودی زخم های سوختگی ناشی از باکتری پسو دو موناس آئروژینوزا در مدل موش  

English Abstract
ارائه‌كنندگان: خانم گلنار رحیم زاده، دکتر محمدرضا فاضلی
نوع سرمایه‌گذاری:
:
واژه‌های کلیدی: کفیر، ترمیم، سوختگی
متن کامل [DOCX 15 kb]
 
تست