آدرس جدید وب سایت
از این پس برای مشاهده وب سایت به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
..
ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
برگشت به فهرست نسخه ها کد پروژه : A-10-1247-1 فرم مشارکت در سرمایه‌گذاری فرم حمایت از سرمایه‌گذاری
XML بررسی مقایسه ای روش های کاهش فساد میکروبی چغندر قندهای انبارداری شده در صنایع تولید قند و شکر  

English Abstract
ارائه‌كنندگان: سعیده نوری حسین آبادی
نوع سرمایه‌گذاری:
:
واژه‌های کلیدی: چغندرقند، میکروارگانیسم، بره موم، هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت سدیم، شمارش باکتری
 
تست