ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML ترجمه، چاپ و انتشار کتاب های شطرنج
خلیل حسینی *
چکیده (4320 مشاهده)    
XML راهنمای درمانی برای درمان شناختی – رفتاری برای افسردگی بعد از زایمان
[English Abstract] ارسلان احمدی کانی گلزار *
چکیده (4133 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (31589 دریافت)
XML چرخه خودرو
[English Abstract] سید سلیمان میردامادی *
چکیده (2689 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (698 دریافت)