ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML ترجمه، چاپ و انتشار کتاب های شطرنج
خلیل حسینی *
چکیده (4450 مشاهده)    
XML راهنمای درمانی برای درمان شناختی – رفتاری برای افسردگی بعد از زایمان
[English Abstract] ارسلان احمدی کانی گلزار *
چکیده (4283 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (33266 دریافت)
XML چرخه خودرو
[English Abstract] سید سلیمان میردامادی *
چکیده (2809 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (720 دریافت)