ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (502 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (292 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (905 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (345 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2952 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (947 دریافت)