ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (550 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (447 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (946 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (369 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2987 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (1000 دریافت)