ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (146 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (100 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (633 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (259 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2641 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (828 دریافت)