ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (341 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (172 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (764 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (297 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2794 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (876 دریافت)