ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (119 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (88 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (593 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (255 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2623 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (825 دریافت)