ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پارک آبی
مهندس حسین استیری
چکیده (204 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (123 دریافت)
XML طرح کارآفرینی در جهت راه اندازی شرکت خدمات فنی مهندسی بازرگانی پیمانکاری
[English Abstract] مجید بختیاری
چکیده (663 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (270 دریافت)
XML کد پستی الکترونیکی
حسین کاربخش راوری
چکیده (2684 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (838 دریافت)