ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML تولید کود ارگانیک از فضولات دامی
چکیده (4224 مشاهده)    
XML تولید کود آلی با استفاده از آزولا و کاه برنج
[English Abstract] تیمور رضوی پور *
چکیده (5117 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (4194 دریافت)
XML مدیریت پسماندهای دامی با تولید هوشمند ورمی کمپست
مهندس آرش واقف کودهی
چکیده (6648 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1532 دریافت)