ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML تولید کود ارگانیک از فضولات دامی
چکیده (4115 مشاهده)    
XML تولید کود آلی با استفاده از آزولا و کاه برنج
[English Abstract] تیمور رضوی پور *
چکیده (5001 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (4093 دریافت)
XML مدیریت پسماندهای دامی با تولید هوشمند ورمی کمپست
مهندس آرش واقف کودهی
چکیده (6542 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1514 دریافت)