ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (11136 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1303 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2965 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1271 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2863 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1138 دریافت)