ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (10533 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1158 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2689 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1208 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2610 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1062 دریافت)