ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (10998 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1258 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2871 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1252 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2796 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1118 دریافت)