ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (11410 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1370 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (3105 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1307 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2973 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1173 دریافت)