ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (10616 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1164 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2705 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1216 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2643 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1065 دریافت)