ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML مدل «باغچـه هوشمند کشت گیـاه»
[English Abstract] مهندس آرش واقف کودهی *، مهندس زینب قلی زاده، خانم آلاله واقف کودهی
چکیده (10397 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (1142 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2639 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1201 دریافت)
XML گل و گیاه
چکیده (2540 مشاهده)   |   متن کامل(GIF) (1053 دریافت)