ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML ضبط اتومات کانال های ماهواره ای با محدوده فرکانسی مشخص برای هر کانال
ناصر صادقی
چکیده (4765 مشاهده)