ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML تجارت الکترونیک با استفاده از ادغام طرح های نو و فروشگاهای مجازی
چکیده (193 مشاهده)    
XML سرمایه گزاری در یک برند جدید بین المللی گوشی های هوشمند (ساخت موبایل های لوکس)
رضا امینا حصاری
چکیده (394 مشاهده)    
XML هشدار دهنده پیچ ها،ورودی ها و تقاطع ها با استفاده از پیزوالکتریک
[English Abstract] محمد رجب پور
چکیده (806 مشاهده)    
XML عینک هوشمند
سینا ارشادی
چکیده (3300 مشاهده)