ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML پتردیش جدید برای تعیین ضخامت استاندارد محیط کشت و ...
[English Abstract] مهندس محمد فاطمی مطلق *، مهندس نادر منصوری
چکیده (1001 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (379 دریافت)
XML ساخت سرسوزن بدون درد با آریه های ریز
[English Abstract] دکتر اشرف حسینی *
چکیده (3668 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (2913 دریافت)
XML اثر بسته یخ بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
[English Abstract] شهین دخت نوابی ریگی ، زهرا عابدیان
چکیده (9178 مشاهده)   |   متن کامل(DOC) (967 دریافت)