آدرس جدید وب سایت
از این پس برای مشاهده وب سایت به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
..
ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2693 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (3350 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (10637 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (3415 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1238 دریافت)
تست