آدرس جدید وب سایت
از این پس برای مشاهده وب سایت به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
..
ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2777 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (3456 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (11056 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (3497 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1247 دریافت)
تست