امروز: دوشنبه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۷     03:26
اخبار پایگاهغیر فعال شدن پروژه های فاقد چکیده و فایل
با هدف افزایش کیفیت پروژه ها و تسهیل دستیابی به پروژه های کامل تر، پروژه های فاقد چکیده و فایل از فهرست پروژه های منتشر شده حذف شدند. در صورتی که قبلا پروژه ای فاقد چکیده و فایل ارسال کرده و مایل هستید پروژه شما دوباره فعال شود، لطفا مجددا اقدام به ارسال پروژه نمایید.
rss
to_top