امروز: دوشنبه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۷     03:23
راهنمای حامیان اجرای پروژهحمایت از فعالیت های پایگاه

برای حمایت از فعالیت های پایگاه می توانید یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید. همچنین می توانید با هزینه 2 تا 5 میلیون تومان در ماه، بنر تبلیغاتی خود را در پایگاه نمایش دهید.


[ برای دریافت فایل نامه درخواست حمایت مالی (از طرف پایگاه)، اینجا را کلیک کنید. ]


 
پشتیبان طلایی - 200 میلیون تومان در سال

- جست وجو، نامه نگاری، پی گیری و معرفی شخصی سرمایه گذاران به پشتیبان ‌ها برای بهره ‌مندی پروژه ‌ها یا محصولات مالی آن ‌ها.

- مشاوره برای رشد مالی بین المللی.

- به روز رسانی پیوسته و مجموعه ای از پروژه های پشتیبانی با مشاوره برای چگونگی معرفی آن ها.

- مشاوره برای معرفی پروژه ها و فروش پروژه ها به بخش های بازار مرتبط.

- پخش بروشورهای پروژه های پشتیبان ها در گردهمایی ها و نمایشگاه ها.

- درج نشان پشتیبان ها با پیوند به پایگاه مربوطه در صفحه ی اصلی.

- درج نشان پشتیبان ها در سربرگ همه ی نامه ها، سندهای تبلیغاتی و بنرها. 

 

پشتیبان نقره ای 100 میلیون تومان در سال

- معرفی سرمایه گذاران علاقه مند مناسب از بیرون از بانک داده های سرمایه گذاران ثبت شده.

- مشاوره برای معرفی پروژه ها و فروش پروژه ها به بخش های بازار مرتبط.

- پخش بروشورهای پروژه های پشتیبان ها در گردهمایی ها و نمایشگاه ها.

- درج نشان پشتیبان ها با پیوند به پایگاه مربوطه در صفحه ی اصلی.

- درج نشان پشتیبان ها در سربرگ همه ی نامه ها، سندهای تبلیغاتی و بنرها. 


پشتیبان برنزی 50 میلیون تومان در سال

 - مشاوره برای معرفی پروژه ها و فروش پروژه ها به بخش ‌ های بازار مرتبط.

- پخش بروشورهای پروژه های پشتیبان ها در گردهمایی ها و نمایشگاه ها.

- درج نشان پشتیبان ها با پیوند به پایگاه مربوطه در صفحه ی اصلی.

- درج نشان پشتیبان ها در سربرگ همه ‌ی نامه ها، سندهای تبلیغاتی و بنرها. 


می توانید مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب 16383330502991  بانک اقتصاد نوین به شماره شبای 970550016383303050299001 (به نام فرشاد روحانی و علیرضا نعمتی) واریز نمایید.
لطفا با ارسال پیشنهادها و راهنمایی های خود ما را یاری نمایید. در صورت تمایل برای آگاه شدن از تغییرات پایگاه و فعال شدن آن، نشانی پست الکترونیک خود را از طریق فرم مربوطه ارسال نمایید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی می توانید با شماره تلفن 09102201076 تماس بگیرید.

rss
to_top